INTEGRITETSPOLICY

Vår integritetspolicy

Nykvarns Energi arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid din användning av våra tjänster. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Nykvarns Energi endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

All behandling av personuppgifter inom Nykvarns Energi sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Denna integritetspolicy gäller för Nykvarns Energi 559165-8272.

Vad för slags personuppgifter behandlar vi?

När du samarbetar med oss, använder våra tjänster eller besöker vår hemsida, kan du bli ombedd att lämna ifrån dig information. Vi sparar också information som du uppger i kontakt med oss.

  • Kontaktuppgifter: namn, telefonnummer, e-postadress, adress

  • Extra skyddsvärda uppgifter såsom personnummer hanteras endast i de fall det är absolut nödvändigt och då med begränsad access och vidtagna säkerhetsåtgärder.

Ändamålen med behandling av personuppgifter

Nykvarns Energi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
För att vi ska kunna tillhandahålla och administrera produkter och tjänster enligt avtal.

För att vi ska kunna kommunicera och upprätthålla en relation med dig före, under och efter avtal eller samarbetsförhållanden.

För marknadsföringsändamål, såsom att informera om våra tjänster och om utvecklingen i stort inom området energi.

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter

Nykvarns Energi behandlar de uppgifter som krävs för att vi ska fullfölja det vi enligt avtal är förpliktigade. Efter avslutade avtal sparar vi nödvändig data utifrån rättsliga skyldigheter såsom bokföringslagen och preskriptionstider. I de fall avtal krävt behandling av extra skyddsvärda uppgifter, såsom personnummer eller kontonummer, kommer dessa att gallras senast 30 dagar efter laglig grund upphört.

Utifrån berättigat intresse sparar vi kontaktuppgifter efter avslutat avtal med syfte att ingå nya liknande samarbeten. Vi spara kontaktuppgifter till presumtiva kunder efter att ömsesidigt intresse har visats.

I vissa situationer, såsom vid CV-hantering, behöver vi ditt samtycke för att behandla dina uppgifter. I dessa fall får du samtycka till just denna behandling.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter kan komma att hanteras av våra personuppgiftsbiträden som utför uppgifter för Nykvarns Energis räkning. Dessa personuppgiftsbiträden kommer då endast att behandla uppgifter i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för, och enligt Nykvarns Energis instruktioner.
Utlämnande sker enligt rättsliga förplikterser och praxis till t.ex. myndigheter, revisorer och advokater.

Vi kommer inte att sälja, dela eller på annat sätt sprida dina personuppgifter till tredje part, förutom i enlighet med denna policy.

Dina rättigheter och kontaktinformation

Välkommen att kontakta oss när som helst om du vill veta mer om vårt arbete kring din integritet, eller om du vill ändra, ta bort eller få information om dina uppgifter. I vissa fall måste vi dock behålla dem av rättsliga skäl.

Du har även rätt att inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.