Bränder i elektrifierade fordon

Nykvarns Energi har sammanställt en del av den information, artiklar och forskningsresultat som förmedlats av kunniga inom respektive branschområden. Anledningen är att vi i vårt dagliga arbete vill ge stöd åt en teknisk utveckling som är hållbar över tid i alla avseenden samt kopplat till den globala energiomställningen för planetens bästa.

Vi vill att samhällets och individers val och omtanke när de väljer fossilfria alternativ i hem, fordon och industri skall vara ett tryggt val, likväl långsiktigt ok på alla de sätt. I synnerhet gällande liv och säkerhet för civilbefolkning och räddningspersonal.

När vi säljer en elbil, ett elektrifierat fordon eller en lagringsmetod av energi till företag eller fastighet, så måste vi göra det i vetskap att samhället kan ta emot den. Likaså nya storskaliga metoder att framställa energi eller att lagra den som stöd för tex instabila stamnät eller tankning av fordon. Om då, som artiklarna ger intryck av, det visar sig att så just nu inte är fallet, måste vi hjälpas åt att tillsammans utbilda och säkerställa att hela kedjan fungerar. Detta för att inte råka på bakslag som kan rasera åratal av hårt jobb med den omställning vi så väl behöver för att rädda våra barns framtid.

Dessa bakslag kan uppstå genom tex bristande information eller avsaknad av direktiv vilket ett mer utvecklat samarbete över branschgränser och myndigheter enkelt kunnat förhindra. Bakslag som kan vara till bekostnad av liv, helt enkelt för att information inte nått fram i tid.

Världen är full av faror.

Vi tar kalkylerade risker varje dag till exempel när vi sätter oss i ett flygplan, bor bredvid ett kärnkraftverk eller om så bara drar ett halsbloss. Vi är medvetna om detta och ansvaret är gemene mans. Det finns till och med skarpa krav på att upplysa om fara för liv för den som tillhandahåller sådan tjänst eller produkt.
När läkemedel skall ut på marknaden är det rigorösa säkerhetsprocesser som tar många år innan substans slutligen godkänns på människa eller djur.

Biverkningarna och risk är väl förmedlad, utredd till enorma men motiverade kostnader och ansvaret vilar tungt på utgivaren.
Är det på liknande sätt när det gäller den nya teknik som nu flödar ut i civilsamhället?

I en första anblick av den ringa förberedelse de fått, en stark önskan om mer forskning, samt övrig information som efterfrågas från räddningstjänst, är det lätt att svaret är, att det verkar inte så.
Det verkar inte som att samhället har den kunskap vi behöver ännu om den teknik vi tillämpar.
 
Kanske är det logiskt då industrialiseringen tog 100 år, digitaliseringen 10 år och energiomställningen skulle helst vara gjord igår.
Det går fort och vi hinner inte med på alla håll samtidigt.

Kan vi som berörs av detta i egenskap av produktägare, biltillverkare, makthavare, energibolag och myndigheter hjälpas åt att bringa klarhet och därmed trygghet i denna fråga åt varandra?
Stora insatser görs redan av MSB, RISE m.fl. men vi tror att det måste göras mer och det snabbt.

I synnerhet måste den eventuella problematiken med riskerna, säkerheten, information om säker installation samt tydlig brandinformation komma fram.
Särskilt till de som nu nyttjar, exponeras eller på annat sätt kommer i kontakt med ännu ej säkrad energiteknik.

Vi vill belysa och hjälpa till i en viktig fråga av omtanke så att energiomställningen har en chans att bli rätt från början.

Precis som den förtjänar och med allt gott den bär med sig.
 
Med vänlig hälsning,
Cecilia Reuter
VD Nykvarns Energi AB

Läs hela rapporten

Våra bästa tips

1. Sätt färgade nummerplåtar på gasbilar, bränslecellsbilar och elbilar - vi måste förstå skillnaden
2. Märk upp garage som har elbilsladdning
3. Sätt massvis med sprinklers över laddområdet - det köper tid
4. Informera samhället om att de inte ska under några omständigheter försöka släcka brand i dessa fordon och springa så långt benen bär vid olycka
5. Förstärk brandmäns skyddskläder och
utrustning- sista testet gjort på 1! tygbit i kontrollerat förhållande är blaha
6. Förbättra kontroll och krav på gasbehållare efter förbättrade EU direktiv
7. Utred omfattande olycksrisk med kombinerade bränslecells där både lithiumbatteri, vätgas och bränslecell finns i samma system. En termisk rusning ger oerhörd hetta för gastankar och vätgas i kombo med väteflourid måste vara en mycket, mycket dödlig förening
8. En bil eller lastbil med bränslecell och vätgas som varit med i olycka bör hanteras av bombtekniker i ett första skede. Fordonet är mer en raket än de traditionella bilar vi känner till idag.

Länk till Nyhetsmorgons reportage om gasbussolyckan i Stockholm