vår magiska svarta låda

Nykvarns Energi säljer, installerar och övervakar Energy Hubs åt sina kunder både stor som liten
I veckan såldes ytterligare en magisk svart låda i Nykvarn och kunden kan bla se fram mot en lägre säkring och därmed lägre fasta nätkostnader

ENERGYHUB
LÄGRE INVESTERINGSKOSTNADER:
I konventionella system behövs minst en växelriktare för omvandling mellan växelspänning och 
likspänning för varje tillämpning (såsom en för solel, en för batteri, en för bil och så vidare) medan endast en gemensam växelriktare
används i Ferroamps lösning. Detta ger lägre investeringskostnader.

LÄGRE FÖRLUSTER I SYSTEMET:
Med en likspänningsbaserad teknik fås i genomsnitt 50 procent lägre omvandlingsförluster jämfört med konventionella system som annars behöver upprepade omvandlingar mellan växelspänning och likspänning.

MINDRE KOSTNADER MED RESURSDELNING:
När fastigheter förbinds med ett likspänningsnät kan energi från solceller delas, vilket ger kostnadsfördelar eftersom den producerade energin kan användas inom de anslutna fastigheterna istället för att varje fastighets
överskott annars skulle ha sålts till det publika elnätet för låg ersättning. Härigenom ökar graden av egenförbrukning av den 
producerade solenergin. Vidare kan gemensam batterikapacitet vara mindre än om varje fastighet skulle förses med separata batterier.

MINSKADE ELNÄTAVGIFTER GENOM UTJÄMNING AV EFFEKTTOPPAR:
Med solpaneler, elbil och batteri uppkopplat på ett gemensamt likspänningsnät uppnås kraftfulla möjligheter till styrning av anläggningen. Därmed kan toppar i förbrukningen utjämnas vilket i sin tur
leder till lägre elnätavgifter och effekttariffer.

MINSKA FASTA ELKOSTNADER:
Med Ferroamps patenterade fasbalansering kan fastighetens huvudsäkring hållas på lägsta optimala nivå 
och därmed minimera den fasta anslutningsavgiften.

SNABBARE LADDNING AV ELBIL:
Fasbalanseringstekniken möjliggör också att elbilars laddning dynamiskt fördelas ut på de tre faserna och möjliggör upp till tre gånger snabbare laddning.