Servettskisser är fantastiska ting

De mest geniala idéerna i stundens absoluta klarsynthet kräver sin servett

I en servettskiss finns passion, engagemang och nytänkande bortom traditionellt invanda spår

Vi tar det vi kan komma åt och sätter på pränt den tanke som absolut inte får gå förlorad innan sin egen detaljerade utveckling och förfining. Bara den stereotype och förutsägbare låter den falla i glömska i väntan på en mer akademiskt korrekt metod

Jag tror Sveriges politiker behöver få en kartong tomteservetter med vit och textbar baksida. Var.

Länk till svt's artikel