Hur miljövänligt är biobränsle?

Är biobränsle från Amazonas regnskogar skeppat med bulkfartyg sunt förnuft och äkta miljöansvar?

En av hamnarna för utskeppning av trävaror från Amazonas är Santana vid Amazonflodens mynning. Där lastas träflis på stora fartyg för transport till bland annat Värtahamnen i Stockholm.

På eftermiddagen den 13 november avgick det 200 meter långa bulkfartyget ”Phoenix Rising” från hamnen Santana – med destination Stockholm och det nya bio-kraftvärmeverket KVV8 som ägs av Fortum och Stockholms stad. Den brasilianska anläggningen ägs av företaget ”Amapá Florestal e Celulose” som enligt en ny rapport från miljöorganisationen Amazonwatch anklagas för markstölder och illegal avverkning i syfte att kunna odla eukalyptus som sedan malas ner till flis. Enligt Amazonwatch har federala åklagare inlett tretton olika utredningar mot bolaget, trots flera miljömärkningar som bolaget presenterar på sin hemsida. Av rapporten framgår att anläggningens ägarbolag Amcel har nära affärskontakter med Fortum, som köper in stora mängder flis också till liknande anläggningar i Frankrike och Tyskland utöver.

Länk till Aftonbladets artikel