Go Tommy och Södertörn

Halvvägs in i rapport 

Första fallet i Sverige av vätefluoridförgiftning av lithium-ion brand i elcykel 

Pappan låg i koma 3 v.
Ambulansförarna blev kontaminerade och behövde behandling bara av att åka i samma fordon som den skadade pappan

Om det brinner i scooter, elbil, powerwall elcykel etc ta familjen och spring. 
Försök inte släcka

Längre reportage om brand i elektrifierade fordon (gas/batteri) kopplat till garage imorgon på rapport 

Nu jävlar måste folk få veta det myndigheter inte berättar

Go Tommy och Södertörn

Läs hela artikeln här