För hög nätavgift?

Tycker du att din nätavgift är för hög
Gör nåt åt det då

Nätavgifter består av fast avgift beroende på vilken säkring du har eller en effektavgift med kostnad baserad på ditt största uttag av kraft.
Utöver det finns en rörlig avgift kopplad till hur mycket kWh du använt.
Som liksom debiteras för att du ”slitit” på nätet. Och skatt på det.

Rätt eller fel så kommer nätet att byggas ut, utvecklas efter nya tiders storskaliga men även decentraliserade behov. Det behövs. 
Och det kommer att kosta. För dig, mig, och för fan och hans moster.

Om du inte själv gör något åt det.

Så, Nykvarns Energi har teknik och kunskap om en liten låda kan vi säga, som vi gillar väldigt mycket. Som kopplas upp vid din elmätare

När vi installerar den så kan den mer än halvera din storlek på säkring genom lastbalans. Det är MÅNGA sparade kronor för dig/er. För en mycket liten insats.

Tillsammans med ett litet batteri så kapar den effekttoppar också, eller visar hur vi förskjuter lastuttag smartare i just din energianvändning.

Vi har flertalet case som bekräftar effektivitet

Det är den fiffigaste låda jag vet
Och det är inte ett dugg underligt att ni kunder inte förstår att sådana finns ännu.

Vill du ha en
Här är jag