Ett sockrat reklaminslag från ditt elbolag

Jag tänker att..

Vi i Sverige får en ibland missledande uppfattning om vår använda energis ursprung. 
Elbolagen berättar att ALL den el de säljer är fossilfri eller förnybar för att vi som kunder ska känna att vi valt rätt om vi vill ta ansvar för vår miljö 

Men. Jag tycker det är en halvsanning. Sanningen är att ALL den elen kunden köper och som handlas via Nordpool är ursprungsmärkt och miljömärkt förnybar energi. Den är märkt i ett handelssystem men inte i praktiken

Vore vi nötallergiker och ren el vore utan nötter så dog vi direkt FAST du köpt el utan spår av nötter.

Vi har import av fossil energi mm år ut och år in. Den bestämmer priset på ALL el dessutom. 
Folk tror att vi bara har grön el i trådarna men så är det inte.
Import av el göms under mattan tycker jag i vår självhävdelse att Sverige är miljövänligt. 
För att inte tala om energin inom transportsektorn, den är svart som natten även hos oss

Vi kommer i takt med ökad energianvändning och nedläggning av kärnkraft behöva importera än mer smuts-el framöver. 
Om stamnätet orkar dvs, vilket det redan inte gör.
Ett mastodont problem om alla nya elbilar ska kunna laddas 

Gör din egen förnybara el. Lägg till lastbalans och reservdrift vid strömavbrott och börja säkra upp din egen energileverans.

Det kommer att behövas.