en dag med holknekt

Per har inte bara hunnit startat 32 bolag, varav ett börsnoterades och värderades till en miljard kronor, han har också levt som hemlös och förlorat både jobb och familj pga. missbruk. 

Per har en unik förmåga att förvandla aska till eld.

Med sin djupa kunskap och långa erfarenhet inom bolagsutveckling, varumärkesarbete/strategier samt entreprenörskap förmedlar Per värdefulla nycklar, lärdomar, insikter och metoder som enkelt kan användas och appliceras på precis vem och vad som helst oavsett vad du arbetar med eller är som person.

Per spenderar en halvdag med er/dig och tillsammans dyrkar vi upp era lås.
1. Prata förr -
tillkomst, existensberättigande.
2. Prata nu -
analys, problemställning
3. Prata framtid -
konkret plan

Fort gjort i en port. 
Objektiv, neutral och oförskräckt betraktelse.
Sen hands on dra vapen.

Uppföljningsmiddag för deltagarna den 20 juni kl 20 på hemlig plats i centrala Stockholm.

3 700 kr exklusive moms/person.

Varmt välkomna!