Vatten är, näst efter tid, det mest dyrbara vi har Att återvinna regnvatten i större mängd för eget bruk är både klokt, vettigt och miljövänligt När resten av kommunen har bevattningsförbud kan du ha grön gräsmatta, glada blommor och skinande ren bil när

Läs mer