Är biobränsle från Amazonas regnskogar skeppat med bulkfartyg sunt förnuft och äkta miljöansvar? En av hamnarna för utskeppning av trävaror från Amazonas är Santana vid Amazonflodens mynning. Där lastas träflis på stora fartyg för transport till bland an

Läs mer