Återgå till blogg

"This morning an electric car started to smoke in a showroom. The employees of the garage and the fire brigade acted quickly to drive the car outside. Because it is an electric car, inventive action was necessary. The car is immersed in a container of wat

Läs mer

Det är dags att erkänna den bristande säkerheten kopplad till den nya tidens energiteknik som sköljer över världen Den är vare sig utredd eller hanterad så som krävs för att hålla samhället tryggt i takt med att energiomställningen äger rum Forskning som

Läs mer

Så bra information i vad som sägs på rikskonferensen folk & försvar nu. Hur samtliga kunniga belyser det ökande glappet mellan hot och säkerhet som råder inom hela Sverige oavsett om det berör civilsamhälle eller näringsliv/myndigheter Föreläsarna b

Läs mer