Bästa smarta Nykvarnsbo!

Vatten är, näst efter tid, det mest dyrbara vi har

Att återvinna regnvatten i större mängd för eget bruk är både klokt, vettigt och miljövänligt
När resten av kommunen har bevattningsförbud kan du ha grön gräsmatta, glada blommor och skinande ren bil när det knastrar och är brunt hos grannen.

Så här ser det ut på plats vid nybyggnation av 5000l i Nykvarn som vi inspekterade imorse. En mycket klok familj har tänkt efter före ..

Vill du som ha en egen eller veta mer så kontaktar du oss på Nykvarns Energi
Info@nykvarnsenergi.se
Vi fixar allt.