Vätgas via elektrolys av förnybar energi är världens nya hållbara sätt att producera och lagra energi. Metoden har varit mitt mantra i många år och nu sker skiftet världen över. Vi arbetar för, informerar om och våra arbetsdagar ger möjlighet till självf

Läs mer

Jag tänker att.. Vi i Sverige får en ibland missledande uppfattning om vår använda energis ursprung.  Elbolagen berättar att ALL den el de säljer är fossilfri eller förnybar för att vi som kunder ska känna att vi valt rätt om vi vill ta ansvar för v

Läs mer

Knäppt och underligt sätt att strukturera och göra affärer på tycker jag Lagarna och reglerna i Lou är skandal  många gånger. Ruffel o båg  Alla ska vara med men ändå inte, upphandlingsunderlagen är många gånger skrivet av folk som inte har nog

Läs mer